13 July 2024

Financial economic news

5 min read

คณะกรรมการการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจในสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 หลังจากอ่านครั้งที่สอง ร่างพระราชบัญญัติการคลังปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 24 เสียง เห็นด้วย 9 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง สภาผู้แทนราษฎรจะ ... เพื่อตอบคำถามต่อหน้าสภาที่ปรึกษาเมื่อวันที่ eleven...

5 min read

นายโมฮาเหม็ด เบญจาบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ให้การต้อนรับเมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่เมืองราบัต นายคาเลด เชอริฟ รองประธานฝ่ายการพัฒนาภูมิภาค บูรณาการ และการส่งมอบธุรกิจ ของกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา (AfDB) ซึ่งอยู่ใน เยือนโมร็อกโกอย่างเป็นทางการ นายโมฮัมเหม็ด เบญจาบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.